Zerowy PIT do 26 roku życia

Zerowy PIT dla osób do 26. roku życia ma zacząć obowiązywać od 1 sierpnia 2019 r. Aby skorzystać z nowej preferencji podatkowej już od tej daty pracownik musi złożyć pracodawcy (płatnikowi) stosowne oświadczenie. Złożenie oświadczenia zwolni płatnika z obowiązku poboru zaliczek na podatek. Limit kwotowy zwolnienia z PIT dla młodych w roku 2019 wynosi 35 636,67 zł.

Czytaj więcej

Księgowość

Świadczymy usługi księgowe wysokiej jakości w oparciu o ponad dwudziestoletnie doświadczenie w tym zakresie.

Na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwo przejmujemy bieżące kontakty z urzędami skarbowymi (w tym na czas kontroli).

Dokumenty księgowe powinny być dostarczone najpóźniej do 10-tego dnia miesiąca osobiście lub kurierem.

Otrzymane dokumenty opracowujemy, sporządzamy rozliczenia, wydruki i deklaracje, a następnie dostarczamy je do urzędów.

W efekcie otrzymują Państwo informacje o kwotach, terminach i kontach do zapłaty podatków.

Państwa dokumenty są przechowywane w naszym biurze rachunkowym.

Do nas też trafia wszelka korespondencja od urzędów skarbowych.

Doradztwo podatkowe

Porady, wyjaśnienia i opinie podatkowe stanowią podstawę działania firmy. Korzystanie z naszej oferty w tym zakresie zwalnia Państwa z konieczności stałego śledzenia zmian przepisów, w zamian umożliwiając stały dostęp do bieżącej, aktualnej informacji. Ponad to wymagania prawa nakładają na doradcę podatkowego obowiązek ubezpieczenia działalności od odpowiedzialności cywilnej, co znacząco ogranicza Państwa odpowiedzialność przed państwowymi organami kontroli skarbowej i ZUS.

Księga przychodów i rozchodów

W ramach prowadzenia dla Państwa podatkowej księgi przychodów i rozchodów wykonujemy następujące czynności:

  • Kontrola dokumentów pod względem formalno rachunkowym
  • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
  • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
  • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
  • Miesięczne lub kwartalne rozliczania podatku dochodowego
  • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-36, PIT-36L
  • Sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych