Doradztwo podatkowe

Porady, wyjaśnienia i opinie podatkowe stanowią podstawę działania firmy. Korzystanie z naszej oferty w tym zakresie zwalnia Państwa z konieczności stałego śledzenia zmian przepisów, w zamian umożliwiając stały dostęp do bieżącej, aktualnej informacji. Ponad to wymagania prawa nakładają na doradcę podatkowego obowiązek ubezpieczenia działalności od odpowiedzialności cywilnej, co znacząco ogranicza Państwa odpowiedzialność przed państwowymi organami kontroli skarbowej i ZUS.