Księgowość

Świadczymy usługi księgowe wysokiej jakości w oparciu o ponad dwudziestoletnie doświadczenie w tym zakresie.

Na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwo przejmujemy bieżące kontakty z urzędami skarbowymi (w tym na czas kontroli).

Dokumenty księgowe powinny być dostarczone najpóźniej do 10-tego dnia miesiąca osobiście lub kurierem.

Otrzymane dokumenty opracowujemy, sporządzamy rozliczenia, wydruki i deklaracje, a następnie dostarczamy je do urzędów.

W efekcie otrzymują Państwo informacje o kwotach, terminach i kontach do zapłaty podatków.

Państwa dokumenty są przechowywane w naszym biurze rachunkowym.

Do nas też trafia wszelka korespondencja od urzędów skarbowych.