Kadry i płace

W ramach świadczenia dla Państwa usług kadrowo-płacowych wykonujemy następujące czynności:

Prowadzenie akt osobowych pracowników

  • Sporządzanie list płac, rachunków do umowy zlecenia oraz o umowy o dzieło, pasków do wypłaty oraz raportów RMUA
  • Wyliczanie wynagrodzeń za pracę w godzinach nocnych oraz nadliczbowych
  • Wyliczanie urlopów i ekwiwalentów
  • Naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy pracowników, przygotowywanie przelewów do Urzędu Skarbowego
  • Wyliczanie miesięcznych składek ZUS, sporządzanie deklaracji oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS
  • Przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz pracowników
  • Sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, PIT-8B
  • Sporządzanie i dostarczanie do GUS sprawozdań dotyczących danych kadrowych